Tenisové kurty paskov

Pravidla užívání tenisových kurtů


1. Na kurty mají povolen vstup jen hráči s platnou zaplacenou legitimací.

2.
Legitimaci jsou hráči povinni mít s sebou na kurtech.

3.
Před započetím hry je povinností hráčů řádně připravit kurt ke hře. Zejména, je-li sucho, jej dostatečně POSTŘÍKAT !!!

4.
Po ukončení hry je povinností hráčů kurt řádně upravit:

- srovnat srovnávacím hrablem
- zamést síťovačkou
- dle počasí - postříkat
- dle stavu kurtu - poválcovat

ÚKLID KURTU SE DĚLÁ AŽ K ZADNÍMU OPLOCENÍ a ZE STRAN VČETNĚ PROSTORU MEZI KURTY !!!!!!!!!!!!!!!!!


5.
Po ukončení hry jsou hráči povinni odnést odpadky z kurtů do kontejneru před tělocvičnou.

6.
Kurty č 1,2 a 4 jsou přednostně určeny pro držitele členských legitimací.Uživatelé hodinového pronájmu jsou povinni se z těchto kurtů přesunout na vyzvání členů oddílu na kurty č 3 a 5.

7.
Jmenný seznam držitelů členských legitimací bude vyvěšen na přístupném místě.

8.
Hráči jsou povinni se na kurtech chovat tak,aby výrazně nerušili hráče na kurtech ostatních.Hráči  s hodinovým nájmem musí dbát pokynů hráčů s členskou legitimací a zejména pokynů členů výboru tenisového oddílu.

9.
Na kurtu mohou hrát jen ti hráči, kteří mají platnou členskou legitimaci. Každý takový hráč může ke hře přizvat jednoho hosta.

10.
Nerespektování výše uvedených pravidel může být důvodem k vykázání z kůrtů a odebrání platné legitimace.Výbor odd. tenisu. Paskov 25.4.2013